Verbinding in de klas

On@Bar


Merk je op school dat de groepsdynamiek in de klas een negatieve invloed heeft op de leerkansen van leerlingen?

Ben je op zoek naar experten om verbinding te creëren in de klas?

Wil je preventief aan de slag tijdens de Gouden en/of de Zilveren Weken?


Dan is On@Bar wat je nodig hebt!

Met onze mobiele bar komen we naar jouw speelplaats om in te zetten op de eerste treden van onze "Ladder van Samenwerken".
De klas kan met de betrokken (klas)leerkracht een lesuur langskomen voor verbindende activiteiten en babbels aan de bar.

Hiermee zetten we in op een veilige klassfeer, beter mentaal welbevinden, leren spreken over gevoelens, ...


Verbinding in de klas..


... een verbindend klasklimaat wordt vaak omschreven als voorwaarde om te komen tot leren en samenwerken op school.


Ook Team Musketon neemt dit als uitgangspunt mee om aan de slag te gaan met de klasgroep!


Door als externe partner een aanbod te doen in jouw klas, kan je zelf als leerkracht deelnemen aan het proces en zo ook deel worden/zijn van de groep..